2007-12-26 14:30 #0 av: Perla

Ockultism (av latin: occu'ltus, av o'cculo dölja, förborga) är sådana trosriktningar som söker kontakt med andliga krafter bortom den förnimbara verkligheten. Moderna ockulta rörelser räknas ofta till de nyreligiösa rörelserna eller New Age.

Under hela västerlandets historia har ockulta åskådningar utgjort en del av romantiska reaktioner på dominerande rationella strömningar. I historisk tid till exempel under renässansen och upplysningstiden och i modern tid har ockulta drag förekommit såväl inom nazismen som i viss ungdomskultur. En portalfigur i den moderna ockultismen är Aleister Crowley.

Exempel på esoteriska läror som grundar sig på ockultism

  

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ockultism

 

* Nyhedendom eller neopaganism,
utövande eller studier av hedniska religioner i modern tid, till exempel modern asatro, wicca, nyschamanism, modern druidism, ekopaganism och dodekateism (grekisk religion).

 

Relaterade länkar

Av: Perla

Datum för publicering

  • 2007-12-26