Andlighet

Änglar

2008-01-01 00:15 #0 av: LottaU

En ängel är ett andeväsen, som förekommer till största delen inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud.

 

Maria bebådelse
Maria bebådelse
Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Läran om änglar heter Angelologi.

 

Motsatsen till en ängel är en demon, vilka istället för att tjäna Gud, anslutit sig till djävulen. Detta synsätt förekommer främst inom kristen tradition och saknar i princip relevans inom judendomen. Demoner kallas djinner inom islam och är varken motsatser till änglar eller per definition onda.

Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara Hans rådförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt, och enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar. Uppfattningen om änglar och demoner tros av vissa forskare ha kommit till judarna under den Babyloniska fångeskapen från den Persiska profeten Zoroaster via det Persiska riket. Men texter inom judendomer tyder på att tanken om änglar existerat tidigare än så. Dessutom är man osäker på om änglauppfattningen existerade inom Zoroastrismen redan då.

 

Etymologi
Det svenska ordet ängel härstammar från latinets angelus eller grekiskans ángelos som betyder budbärare. Detta kommer från översättningen av det hebreiska ordet för budbärare: malakh, men änglar beskrivs med flera andra ord i äldre hebreiska till exempel cherubim, elohim (gudar el. gudomliga varelser) och bene elohim (Guds söner).

 


Änglar inom judendomen
Innan monoteismen fick fäste i Israel fanns tanken om en ängel som kallades Malakh Yahweh (Herrens ängel) eller Malakh Elohim (Guds ängel). Denna ängel sågs som att Gud hade manifesterat sig som en människa och ordet Malakh Yahweh kunde användas på samma sätt som Yahweh (Gud). Flera som sett Malakh Yahweh sade sig även ha sett Gud (1 Mos 32:30, Dom 13:20). Detta kan tolkas som att Malakh Yahweh skulle vara likställbar med treeninghetens andra person, Logos. Dock finns inga tecken på detta i de äldre hebreiska texterna, men det tyder på att tanken på en varelse som man kan identifiera med Gud men som även är separerad från honom har existerat inom tidig judendom.

I den tidigaste litteraturen är Malakh Yahweh eller Elohim praktiskt taget den enda ängeln som omtalas. Däremot finns texter som pratar om andra övernaturliga varelser som är underställda Gud, såsom keruber som vaktar Edens lustgård.

Och han drev ut mannen och ersatte öster om Edens lustgård keruberna tillsammans med det flammande svärdets lågor att bevaka vägen till livets träd. (1 Mos 3:24)
Senare, när monoteismen blivit mer sträng, omtalas änglar på flera platser i de judiska skrifterna: som när Abraham ser tre män närma sig, vilka senare visade sig vara budbärare eller när Jacob ser en stege som sträckte sig från jorden till himmelen där Guds änglar steg upp och ner på den. I Bibelboken Hesekiels kapitel 9 berättar han hur han i en syn ser hur sju änglar verkställer Guds dom över Jerusalem. Änglar beskrivs för det mesta i Gamla testamentet som män, oftast mycket vackra. Inga av de tidiga änglarna har vingar, men senare beskrivs bevingade änglar i mer poetisk mening, till exempel i Jesaja där han beskriver serafer med sex vingar. Varje par hade sin funktion: med ett par täckte de sina ansikten, med det andra sina fötter och med det tredje flög de.

Änglar inom kristendomen

Maria bebådelseI Nya testamentet uppenbarar änglar sig ofta som Guds sändebud eller bärare av uppenbarelser. Det finns inte så mycket intresse för hierarkin bland änglarna i Nya testamentet, men däremot skiljer man på goda änglar, såsom Gabriel, Metatron (nämns ej i Bibeln) och Mikael, och onda änglar, som Beelzebub, Satan och Apollyon.

Ärkeängeln Gabriel är traditionellt sett den ängel som uppenbarar sig för jungfru Maria och berättar att hon ska föda Messias och flera andra änglar ska ha uppenbarat sig runt Jesu födsel. Två änglar klädda i skinande vita kläder uppenbarar sig även runt Jesu död för att berätta för Maria och Maria Magdalena att Jesus har återuppstått.

Änglar förekommer rikligt i Uppenbarelseboken där de är de varelser som verkställer Guds dom över världen på yttersta dagen. T ex är det sju änglar som blåser i sina basuner efter att de sju sigillen brutits, och därmed börjar jordens undergång.

Även i Nya testamentet beskrivs änglar som människoliknande, även om många teologer argumenterar att de inte har någon fysisk kropp, men däremot kan de inkarneras som människa. Serafer beskrivs, liksom i Gamla testamentet, med sju vingar. Vingprydda änglar började inte förekomma förrän på 300-talet efter Kristus, då förmodligen för att förklara änglarnas förmåga att färdas mellan himmel och jord.

 


Änglar inom islam
Tron på änglar är central inom Islam och den börjar med hur Koranen dikterades för Muhammed av änglarnas härskare, Djibril (Gabriel). Änglar är inom Islam välvilliga varelser, skapade av ljus, som inte har någon fri vilja utan endast existerar för att dyrka och tjäna Gud (Allah) och vara hans sändebud. Man betonar även att änglar är könslösa. Bland deras uppgifter finns att skriva ner alla människors handlingar, ge varje nyfött barn en själ och ta själen vid en persons död. De beskivs som mycket vackra och har olika antal vingar. De kan ta mänsklig form, men bara till utseendet.

Änglar är okapabla att synda, därför är islams djävul, Iblis, inte en fallen ängel då han har en fri vilja och därför kan begå synd. Han är istället en eldvarelse, en s.k djinn.

Islam har inga särskilda indelningar av änglar i hierarkier som hos medeltida kristna teologer. De flesta islamologer är ense om att det inte är något viktigt ämne inom islam, särskilt eftersom det inte nämns något om en rangordning av änglar i grupper i varken Koranen eller Bibeln. Däremot existerar en hierarki mellan enskilda änglar beroende på de uppdrag de fått av Gud.Fakta från wikipedia.se

 

 

 

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-12-31
Anmäl
2008-01-01 14:48 #1 av: LottaU

Här kommer lite vackra Änglabilder Glad

Anmäl
2008-01-01 14:51 #3 av: LottaU

En till

Anmäl
2008-01-01 14:51 #4 av: LottaU

En till

Anmäl
2008-01-01 14:54 #5 av: LottaU

En till

Anmäl
2008-01-01 14:56 #6 av: LottaU

En till

Anmäl
2008-01-01 14:57 #7 av: LottaU

En till

Anmäl
2008-01-01 14:58 #8 av: LottaU

En till

Anmäl
2008-01-01 17:07 #9 av: FiaH

Underbara bilder, här kommer också en jag gillarSkrattande

Anmäl
2008-01-02 23:59 #10 av: pson

Vilka fina bilder  =)

Anmäl
2008-11-25 21:04 #11 av: Soffe

Vilka härliga bilder! Jag gillar änglar :-) Jag känner en dragning till änglar, men jag vet inte varför..

Anmäl
2008-11-28 20:49 #12 av: FiaH

Håller med dig Soffe, jag bara älskar änglar, det är en sådan ren och skär kärlek när dom kommer, här kommer en bild till

Anmäl
2008-11-28 20:50 #13 av: FiaH

Tar en till när jag ändå är i fartenSkrattande

Anmäl
2008-11-28 21:08 #14 av: Soffe

Jättefina Fia :-) Speciellt den sista! Söt :-)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.