Mytologi, Kultur, Religion...

Egot

2007-11-30 09:24 #0 av: Perla

Egot, den "lägre" delen av "jaget" sägs bestå av våra mindre önskvärda mänskliga egenskaper såsom begär, missunnsamhet, lögner och ilska.

Inom alla religioner och trosuppfattningar går de s k "lägre" egenskaperna som en röd tråd när det gäller att "rena sin själ". Inom katolicimen anger man de här egenskaperna som "de sju dödsynderna" medan de i Tarotkortleken sammanfattas i kortet "Djävulen".

Den vanligaste listan över dödssynderna lyder (på svenska och latin):

 1. Högmod (storhetsvansinne; eller åtminstone övermod) - superbia
 2. Girighet - avaritia
 3. Vällust (otukt) - luxuria
 4. Avund - invidia
 5. Frosseri - gula
 6. Vrede - ira
 7. Lättja (likgiltighet) - acedia.

Vanliga färger och djur som är förknippade med de sju dödssynderna:

 • Högmod = violett och häst eller påfågel
 • Girighet = gul och groda, varg eller räv
 • Vällust = blå och ko, tjur, tupp eller get
 • Avund = grön och hund eller get
 • Frosseri = orange och gris
 • Vrede = röd och björn
 • Lättja = ljusblå och get eller åsna
 •  

  (uppgifterna är hämtade från Wikipedia)


  Tarotkortet "Djävulen" symboliserar alla egenskaper som begränsar oss, kontrollerar våra tankar och vårt agerande och håller oss tillbaka i vår utveckling vilket de egenskaperna som finns benämnda som de sju dödsynderna gör.


  För att utvecklas och mogna andligt, måste man alltså först och främst upptäcka hur de här egenskaperna tar sig uttryck i den egna personen (det kan skilja ordentligt ifrån person till person) men när det är gjort finns möjligheten att utveckla (förfina) de goda egenskaperna som varje människa också består av.

  Hoppar man över att medvetandegöra de här lägre egenskaperna för att man inte vill tro eller se att man har dessa så lurar man sig själv och någon egentlig andlig utveckling sker inte (vilket är en del av innebörden i symbolen "Djävulen").

   

  Motsatsen, de egenskaper som sägs utgöra den bättre delen av oss människor och de egenskaper som vi bör sträva efter att utveckla kallas "De sju dygderna".
   

  Den vanligaste listan med dygderna lyder (på svenska och latin):

  1. Dygd - virtus (motsats till vällust)
  2. Öppenhet - liberalis (motsats till girighet)
  3. Avhållsamhet - frenum (motsats till frosseri)
  4. Flit - industria (motsats till lättja)
  5. Tålamod - patientia (motsats till vrede)
  6. Medmänsklighet - humanitas (motsats till avund)
  7. Ödmjukhet - humilitas (motsats till högmod)

  Man skiljer mellan:

  De gudomliga dygderna

  • Tro, Hopp och Kärlek (där den sistnämnda kommer främst)

  och

  Kardinaldygderna

  • Omdöme - prudentia (den främsta dygden)
  • Rättvisa - justitia
  • Måttfullhet - moderantia
  • Styrka - fortitudo

  (även dessa uppgifter är hämtade från Wikipedia)
   

  Av: Perla

  Datum för publicering

  • 2007-11-30
  Anmäl
  2007-11-30 18:01 #1 av: Perla

  Den andliga utvecklingen kan mycket väl jämställas med utvecklingen av dygderna som ju också är egenskaper som är framträdande hos den medvetna, mogna människan.

  Anmäl
  2007-11-30 20:17 #2 av: Inanna

  Intressant. Det jag inte riktigt får ihop är hur öppenhet är motsatsen till girighet.

  Girighet - att vilja ha mer än man behöver, att vilja ha saker och ting och pengar för sig själv, att förse sig på andras bekostnad.

  Då borde ju motsatsen vara generositet?

  Om man inte ser girighet som att man vägrar bjuda på sig själv? Då skulle öppenhet kunna vara motsatsen: dvs att man inte snålar med sig själv, att man hjälper till, delar med sig av sig själv, sina erfarenheter etc.

  Detta med färgerna väcker nya tankar. Personligen dras jag mer till vissa färger medan jag knappt kan ha kläder i andra färger. Kan det ha någon betydelse? Ska man i så fall jobba mer med de egenskaper som representeras av de färger man dras till/ eller de som man stöts bort ifrån?

   

  Anmäl
  2007-11-30 20:57 #3 av: Perla

  #2

  Nu vet jag inte hur de som skrev listan tänkte men jag själv kan tolka ordet öppenhet som en synonym till generositet.

  Girighet, snålhet betyder (i min värld) inte enbart att man vill ha och knyta materiella och ekonomiska tillgångar till sig utan också att man är återhållsam med att bjuda på sig själv och de tillgångar man besitter. Girighet är ju också en form av begär.

  Tittar man på det latinska ordet som motsvarar öppenhet "libertad" så för det tankarna till frihet vilket då skulle kunna betyda frihet ifrån det begär som till sist kan förstöra en person.

  När det gäller färger så tror jag att det bästa kan vara att jobba med att öka medvetenheten både omkring varför man dras till resp. stöts bort från, en del färger.

   

  Anmäl
  2007-12-01 19:53 #4 av: Perla

  Utöver det som jag tagit upp tidigare så sammankopplas egot också med intellektet, tankeverksamheten. De tankar vi har är summan av våra erfarenheter och kunskaper och det vi tänker utgör grunden för hur vi upplever omvärlden och människorna omkring oss.

  Egot kan också sägas vara ett personligt filter som vi sållar intrycken igenom.  Ett filter som ligger som en hinna över våra upplevelser så vi har svårt att se verkligheten som den är.

  När vi har lösgjort oss ifrån egot har vi möjlighet att både se oss själva som vi verkligen är och även se verkligheten som den är utan att försöka göra om den.

  En frigörelse från egot handlar aldrig om att utplåna delar av sig själv utan är en långsam och varsam process som ger ett bestående resultat som inte kräver bekräftelse i form av "lyckokickar" (behov som är kännetecknande för egot). 


  Anmäl
  2007-12-14 07:57 #5 av: Perla

  *puttar upp*

  Anmäl
  2008-11-25 21:08 #6 av: Soffe

  Intressant! Har jag aldrig läst om..

  Anmäl