Mytologi, Kultur, Religion...

Dalai lama

2007-12-01 09:10 #0 av: LottaU

Här kan du läsa vad en Dalai lama är m.m. Vilken var först...

 

Den nuvarande Dalai Lama
Den nuvarande Dalai Lama
Dalai lama är, sedan slutet av 1500-talet, titeln på den högste religiöse ledare inom tibetanska buddhismens tillika - fram till Kinas invasion 1951 - Tibets mäktigaste politiske ledare. "Dalai lama" är mongoliska och betyder "ocean av visdom". Dalai lama anses vara en bodhisattva, en upplyst person som har förskjutit sitt uppgående i nirvana och fortsätter att reinkarneras för att kunna hjälpa resten av mänskligheten.
Den nuvarande 14:e inkarnationen av Dalai lama heter Tenzin Gyatso.
När Dalai lama dör börjar tibetanska munkar att söka efter hans reinkarnation, vanligtvis ett litet barn. Kännedom om den tidigare Dalai lamans ägodelar anses vara ett viktigt tecken på reinkarnation. Letandet kan ta flera år och barnet som finns har många år framför sig i tempelskola innan det kan ta över styrandet vilket resulterar i luckor i Dalai lamas ledarskap.
Kinas regering har tilldelat sig rätten att utse utnämningen av de höga lamorna i Tibet och har utövat denna makt vid utseendet av Panchen lama, som är befullmäktigad att erkänna den nye Dalai lama. Det är troligt att Folkrepubliken Kina kommer att tvinga fram valet av nästa Dalai lama och på så vis skapa en tvist och ett tomrum i den tibetanska frihetskampens ledarskap.

 

 

 

Lista över Dalai lamor

Gedun Drub, 1391 - 1474

Gedun Gyatso, 1475 - 1542

Sonam Gyatso, 1543 - 1588 (Den förste som bar titeln under sin livstid)

Yonten Gyatso, 1589 - 1617

Lozang Gyatso, 1617 - 1682 ("Den store femte")

Tsangyang Gyatso, 1682 - 1706

Kelzang Gyatso, 1708 - 1757

Jamphel Gyatso, 1758 - 1804

Lungtok Gyatso, 1805 - 1815

Tsultrim Gyatso, 1816 - 1837

Khendrup Gyatso, 1838 - 1856

Trinley Gyatso, 1856 - 1875

Thubten Gyatso, 1876 - 1933

Tenzin Gyatso, 1935 -

 

 

Tenzin Gyatso


Tenzin Gyatso (tibetanska), betyder hav av vishet och är namnet på den nuvarande (14e) Dalai Lama. Han föddes som Lhamo Dhondrub 6 juli 1935 i den tibetanska provinsen Amdo, men fick namnet Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso (Helige herre, vänlig ära, barmhärtig, trons försvarare, hav av vishet)- som tvååring då det ansågs att han var en reinkarnation av Thubten Gyatso, den trettonde Dalai Lama. Tibetaner omnämner honom som Kundun - Närvaron. Det finns en film om honom med det namnet.
Tidigt på vintern 1937 reste en grupp munkar och regeringstjänstemän, maskerade till handelsmän, till ett hus i Takster vars utseende hade beskrivits utförligt i en profetia. Lhamo Dhondrub var bara två år. När en av de förklädda lamorna bad barnet gissa hans namn, svarade han emellertid inte bara rätt utan kunde också säga vilket kloster som laman tillhörde. Lhamo Dhondrub fick genomgå en mångfald undersökningar som huvudsakligen bestod i att bland en mängd föremål peka ut dem som tillhört den trettonde Dalai Lama, vilket Lhamo Dhonrub gjorde utan att missta sig. Sedan man även hade gjort en kroppsundersökning och upptäckt en uppsättning av den föregående Dalai Lamas fysiska kännetecken, var man säker på att i barnet ha funnit den nya inkarnationen av Dalai Lama. Han fick följa med lamorna för att inleda intensiva buddhistiska studier.
Dalai Lama var bara fyra år när han officiellt utsågs till Tibets andlige och världslige ledare. Hans första prövning som nybliven regent vid femton års ålder var att hjälplös tvingas åse de övergrepp på tibetanerna som företogs av de inträngande kinesiska erövrarna. Under de följande åren försökte han genom diplomati och förhandlingar upprätthålla freden i sitt land, men år 1959 drevs han i landsflykt till Indien. Sedan dess har drygt en miljon tibetaner dött som en direkt följd av tvångsarbete, avrättningar, fängelsevistelser och hungersnöd. Kineserna har av Internationella juristkommissionen anklagats för folkmord.
Han tvingades fly från Tibet 1959 sedan samarbetet med kineserna, som invaderat Tibet 1951, brutit samman. Från sin exil i Dharamsala i Indien har han sedan dess fört en fredlig kamp för Tibets självständighet och religiösa särart. Ända sedan de första kinesiska trupperna trängde in i Tibet, har Tenzin Gyatso förespråkat en fredlig lösning och tagit avstånd från våld. Liksom Gandhi värderar han människan alltför högt för att tro att våldsmetoder skall kunna lösa problemen. Hans övertygelse är att det inom alla människor, även hos de grymmaste, finns resurser av medkänsla, sanningslidelse och rättskänsla.
Den tibetanske ledaren har vid upprepade tillfällen givit uttryck för uppfattningen, både för sina landsmän och i internationella sammanhang, att fienden är en av de bästa lärarna på den andliga vägen. Endast av fienden kan man lära sig tålamod, självbehärskning och fördragsamhet. Fienden drar fram de negativa sidorna hos oss själva i ljuset och ger oss en chans att bearbeta dem, har han ofta sagt. Han fick 1989 Nobels fredspris för att han i sin kamp vägrar använda våld.

 

 

Thubten Gyatso


Thubten Gyatso (tibetanska: ?????????????????) (född 12 februari 1876; död 17 december 1933), var den 13:e Dalai lama.
Thubten Gyatso genomförde en del reformer under sin styrelsetid. Bland annat så återinförde han en strängare disciplin i klosterlivet och ökade antalet lekmän i klostren, i syfte att minska munkarnas makt. Thubten Gyatso införde även ett nationellt skattesystem och skapade även en tibetansk polisstyrka. Dessutom infördes lagstiftning som skulle minska korruption bland statliga tjänstemän.
På grund av sina kontakter med utlänningar blev Dalai lama även intresserad av nya uppfinningar och han förde in elektricitet och den första telefonen och den första bilen i Tibet.

 


Trinley Gyatso
Trinley Gyatso, även stavat Trinle Gyatso och Thinle Gyatso, född 26 januari 1857, död 25 april 1875, var den tolfte Dalai Lama i Tibet. Han erkändes som reinkarnation av Dalai Lama 1860.


 

Tsultrim Gyatso
Tsultrim Gyatso (tibetanska: ??????????????????) (född 1816, död 1837) var den tionde Dalai Laman av Tibet.

 

Gedun Drub


Gedrun Drub (eg. Pema Dorje), född 1391, död 1474, räknas som den första Dalai lama.
Gedrun Drub föddes som Pema Dorje i en enkel nomadfamilj och uppfostrades ursprungligen till herde. Vid sju års ålder sattes han dock i lära i klostret Nartang. Till hans lärare där hörde gelugpa-sektens grundare Je Tsongkhapa.
Gedrun Drub utvecklades med åren till en av sin tids och religions mest framstående lärda. Han författade ett flertal texter i religiöst-filosofiska ämnen, i många fall i form av episka dikter.
Först drygt hundra år efter sin död, sedan titeln Dalai lama etablerats 1578, kom Gedrun Drub att postumt räknas som dennes förste reinkarnation.


 

Artikeln är sammanställd med material från Wikipedia.se

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-12-01
Anmäl
2007-12-01 12:49 #1 av: Magi-cat

Intressant att läsa om Dalai Lama! Det finns mycket att lära av hans ödmjuka förhållningssätt mäniiskor och livet. Inget fördömande någonstans.

Jag har en liten klisterlapp bredvid mig vid datorn. (tror det kom från någon bokklubb någon gång) Det står:

Dalai Lamas nyckelord för lycka:

Visa:

Vänlighet

Omtanke

medkänsla

tolerans

förståelse

respekt

ärlighet

tillgivenhet

närhet

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.