2007-10-30 23:47 #0 av: LottaU

Här är fortsättningen på Grekisk Mytologi del 2...

 

Athena - Athena eller Pallas Athena var en gudinna i grekisk mytologi. Hennes attribut var sköld, lans, olivträd och uggla.

Zeus ville ha Metis och jagade henne runt hela tiden. Metis förvandlade sig till olika djur för att lura honom men han var ständigt efter henne. En dag får Zeus reda på av ett orakel att Metis första barn skulle vara en dotter och sedan en son som skulle ta ner honom från tronen. För att förhindra detta smickrade han Metis tills hon sänkte garden, sedan åt han upp henne.

 

Avbildning av Athena från 400-talet f.Kr. Avbildning av Athena från 400-talet f.Kr.Vad Zeus inte visste var att Metis redan var gravid och efter att han slukat henne tillverkade hon en rustning år sin kommande dotter. Hamrandet gjorde att Zeus fick en kraftig huvudvärk. Han skrek så det hördes överallt. Hermes förstod att det var något på tok och bestämde att man skulle öppna hans huvud. Han sade till Hefaistos (andra förekommer beroende på källan) som slog med en hammare och öppnade hans skalle. Ur hans skalle kom Athena upp fullvuxen och i rustning.

 

Athena var hård och modig i strider som var till för att försvara hem från fiender. Hon var gudinnan över städer, hantverk, olivträdet och visheten. Hon uppfann trumpeten, flöjten, vagnen, skeppsbyggarkonsten, plogen och mycket annat som blev till nytta för mänskligheten och civilisationen. Hennes evige följeslagare var en uggla.

Athena uppträdde med olika attribut vid olika tillfällen:

  • När hon uppträdde som hantverkarnas och konstnärernas beskyddare kallades hon Athena Ergane.
  • Det var som Athena Parthenos, Jungfrun Athena, hon tillbads vid templet Parthenon på Akropolisklippan.
  • Hon uppträdde som stridens gudinna under namnet Athena Promacho.
  • Som Athena Polias, stadens Athena, var hon staden Aten och Akropolis-templets skyddsgudinna.
  • Hette Minerva i den romerska mytologin.


 

Apollon - Apollon är en viktig gud i grekisk och romersk mytologi.(Apollo på latin) Han framställs vanligen som en ung man med vackra anletsdrag och hans kännetecken är lager, lyra, delfin och korp. Han var son till Zeus och Leto. Apollon var en utsökt bågskytt.

Apollon hade flera funktioner varav den viktigaste var den som

Apollon Sauroktonos ("Ödledödaren") av Praxiteles Apollon Sauroktonos ("Ödledödaren") av Praxitelesorakel. Den rollen kan spåras tillbaka till gudinnekulten i Delfi men Apollon var också jägare, läkare och musiker. Han föddes tillsammans med sin tvillingsyster Artemis på ön Delos dit hans moder hade flytt undan Heras vrede. Apollon stod i konflikt med gudarna Dionysos, Pan och Hermes som alla hade anknytning till djurhållning. Detta har tolkats som en produkt av rivalitet mellan olika nomadiserande herdefolk. Ursprungligen tros Apollon ha varit en solgud.

 


Apollons två dygder
Apollons dygder var två regler, eller dygder, som Apollon ville att grekerna skulle följa.

Känn dig själv.


Apollon menade att människan skulle inse att hon inte har någon större makt, inte ens att forma sitt eget öde.

Var måttfull.


Apollons andra dygd, att vara måttfull, är en allmänt accepterad stöttepelare i den Grekiska mytologin. Att vara måttfull betydde att inte drabbas av övermod - hybris. Den som bröt mot denna regel drabbades av nemesis. Detta var gudarnas samlade vrede. Nemesis slår dessutom mot hela släkten till personen som fått hybris. Vilket enbart kunde åtgärdas genom att övermodet gottgjordes och att den drabbade personen lärde sig dygden måttfullhet och visade sig ha förstått hela innebörden av den.

 

Artemis - Artemis är en gudinna i grekisk mytologi, jaktens gudinna, kyskhetens gudinna, samt att hon skyddade gravida

Artemis från Versailles Artemis från Versailleskvinnor. Hon slår hårt vakt om sin kyskhet, en av sagorna om henne är när Orion försöker våldta henne. Då frammanar hon skorpioner som sticker ihjäl Orion och hans hund. Orion far då upp till himmelen tillsammans med sin hund och blir en stjärnbild. Hunden blir hundstjärnan, Sirius.

 

Den romerska motsvarigheten heter Diana.

Namnet Artemis kommer troligen från en stenåldersgudinna vid namn Artemis. Hon var jaktens gudinna. Hon var även modern till allt levande, människor och djur. Hon avbildades som en höggravid kvinna, men hon var inte bara moder, hon var också hämndlysten och blodtörstig. I den grekiska mytologin är Artemis Apollons tvillingsyster.

 

Ares - Ares (grek. ??ρης) var krigets gud i grekisk mytologi. Han var son till guden Zeus och gudinnan Hera. Hans motsvarighet i romersk mytologi var Mars och han identifieras med den förgrekiske krigsguden Enyalios. Ares deltog ofta i stora strider och hans vapen var ett spjut och en brinnande fackla. Hans kännetecken var gamen.

Ares var vacker, men brutal, och därför ofta utsluten från de andra gudarnas krets. Hans syster Athena, som representerar de listiga, skickliga och strategiska i krigen, gillade inte att Ares var brutal så de hamnade ibland i krig mot varandra. Ett av de slagen var mellan Grekerna (de grekiska staterna, ledda av Agamemnon som var konung i Mykene) och Troja där Troja (Ares) förlorade.

Barn och älskarinnor
Myterna om Ares är mycket få och vid sidan om hans stridsberättelser, är det i olika kärleksaffärer som man stötte på honom mest. Han hade många älskarinnor och många barn, men ingen känd fru. Några av älskarinnorna var Afrodite, Aglauros, Eos, Pelopia, Harpina och Tirine.

Ares barn

(Modern står kursivt).

Afrodite: Anteros, Deimos, Eros, Harmonia och Phobos.

Aglauros: Alkippe.

Astyokhe: Askalaphos.

Atalanta: Parthenopeus.

Khryse: Phlegyas.

Erytheia: Eurytion.

Kyrene: Diomedes.

Otrera: Hippolyte och Penthesilea.

Sterope el. Harpina: Oenomaus.

Tereine: Thrassa.


Ares hade dessutom ett antal barn som var utan eller hade okända mödrar. Några av dessa barn hette: Antiope, Bisto, Kyknos, Enyo, Tereus och Melanippe.

 

 

Ares. Staty i Hadrianus villa.Ares och Afrodite kärleksaffär

De mest kända myterna om Ares handlar om hana kärleksförbindelser med kärleksgudinnan Afrodite något som bland annat Homeros återger i sin berättelse Odyssén.

Afrodite var redan gift med en annan gud, Hefaistos, men det var inget som det älskande paret bekymmrade sig om. Hantverkarguden Hefaistos var väl medveten om sin hustrus otrohet och han beslutade sig för att avslöja dem inför de andra gudarna. Han smidde ett vackert nät som var lika tunt 

Ares. Staty i Hadrianus villa.

och lätt som spindelväv, men lika starkt som diamanttrådar. När paret låg i bädden ovetande om att Hefaistos närmade sig, blev de fångade av nätet som han kastade över dem. Triumferande över att ha lyckats ertappa dem på bar gärning kallade han till sig de andra gudarna för att de skulle bevittna brottet. Men istället för att fördöma de generade paret skrattade de bara åt honom. Hermes och Apollon retades också med honom att de vore värt skammen att bli ertappad om man fick älska med Afrodite. Ares släpptes först när han lovade att betala skadestånd till Hefaistos.

 

Afrodite - Afrodite (grekiska ?φροδιτη "stigen ur skum"), kärlekens och fruktbarhetens gudinna i den grekiska mytologin.

Afrodite var skönhetens, kärlekens och sexualitetens gudinna och motsvaras av Venus i romersk mytologi.. Hon representerade kärlekens sensuella sida och inte den äktenskapliga och trogna kärleken. Hon framställdes som en bländande vacker och mäktig gudinna och enligt myten ska hon ha haft en gördel som gjorde att hon kunde få vem som helst att bli förälskad i henne.

Det finns två myter om hur Afrodite kom till. Den ena, som är enligt Homeros, är att hon är dotter till Zeus och gudinnan Dione. Den andra, denna enligt Hoseidos, är att hon föds ur det skum som bildas då Kronos kastar Uranos avskurna kön i havet. Att hon föds ur havet har gjort att hon kallats "den

Afrodite Afroditeuppstigande" och "den ur havet uppdykande". Från havet blåser vindguden Zefyros henne på ett musselskal till Cypern och ibland kallas hon även för Kypris. På Cypern hade hon viktiga kultplatser och hennes kult hade stor spridning. Efter landstigningen ska hon enligt Hoseidos ha förts upp till Olympen där Zeus försöker förföra henne men misslyckas. Som straff för att han inte får komma henne nära ser han till att hon måste gifta sig med den fule och halte smidesguden, Hefaistos. Hon har flera älskare, däribland guden Ares. Ibland nämns Ares som hennes man och tillsammans fick de barnen Harmonia, Deimos, Phobos och Eros. Hon har även en annan son som heter Aeneas, som hon fick med en dödlig man, och enligt legenden blev Aeneas romarnas stamfader.

 

Afrodite är mer eller mindre ansvarig för det Trojanska kriget. Gudinnan Eris ger Paris ett äpple som han ska utse den vackraste av Afrodite, Hera och Athena med. Afrodite mutar Paris med att lova henne sköna Helenas kärlek om han utser henne till den vackraste. Paris ger henne äpplet, rövar bort Helena från hennes man och det är orsaken till det trojanska kriget.

Afrodite uppvaktas av ett större antal underordnade gudar som representerar olika sidor av kärlekens väsen, bland annat behagets gudinnor, övertalningens gudinnor och kärleksguden Eros (hennes son).

Afrodite kan ha sitt ursprung i den orientaliska mytologin och gudinnorna Ishtar och Astarte. Vissa menar att namnet Afrodite är en ombildning av Astarte, men troligtvis bygger hennes namn på aphros som betyder skum. Afrodite förknippas med våren och hennes symboler är blommor och frukter. Hennes favoritfågel är duvan och det ska ha varit två duvor som drog hennes vagn. Ibland sägs det också att hon red på en svan.

Kärleken var inte Afrodites enda ansvarsområde utan på många platser var hon även sjömännen och sjöfartens gudinna. Hon kallades då för Afrodite Euploia som betyder "Afrodite av den lyckade seglatsen". Andra som Afrodite beskyddade var militärer och ämbetsmän.


Familj

Mor: Dione
Far: Zeus, (I andra versioner Uranos)
Älskare: Anchises, Ares, Hermes, Dionysos och Adonis
Make: Hefaistos


Barn: (Fadern inom parentes)
Aeneas, (Anchises)
Hermafrodit, (Hermes)
Deimos, Phobos, Harmonia, (Ares)
Eros, (Hermes eller Ares)
Priapos, (Dionysos)
Beroe, (Adonis)

Fick epitetet Acidalia efter källan i Boeotia i vilken hon badade.


 

Hermes - Hermes var i grekisk mytologi gudarnas budbärare . Son till Zeus och Maia, Atlas dotter. I romersk mytologi

Hermes med hjälm, mantel, börs och häroldsstav. Hermes med hjälm, mantel, börs och häroldsstav.motsvaras han av Merkurius. Hermes framträder oftast iklädd häroldsstav, mantel, hjälmliknande hatt och skor som var bevingade. Hermes var talarnas, köpmännens och tjuvarnas gud. Med sina bevingade skor blev han också idrottsmännens gud.

 

Det sägs att han föddes på förmiddagen och redan på eftermiddagen kröp han ur krubban. Han stal då 50 kalvar från sin halvbror Apollon pga avundsjuka. Apollon märkte inget, men kom ändå dagen efter för att kolla med Hermes. Han avslöjades, men för att han skulle få behålla kalvarna gav han Apollon sin lyra han gjort av sköldpaddskal och inälvor från ett får. Som tack för lyran fick han en spira av Apollon. Den visar att han bär bud från Zeus. Detta var bara ett av hans "bus". Han stal även Poseidons treudd, Zeus blixtar m.m.

Hermes var far till banditen Autolykos och hade en son tillsammans med Afrodite som hette Hermafroditos. Hermafroditos var en ung man som reste runt i hela världen, men så en dag blev en nymf kär i honom. Hon bad gudarna att aldrig skilja deras kroppar åt och gudarna besvarade detta genom att slå ihop nymfen med Hermafroditos som därigenom blev tvåkönad.

 

Hestia - Hestia är i grekisk mytologi den husliga härdens gudinna. Hestia är den såvitt känt enda gudinnan i den antika mytologin som aldrig avbildades i mänsklig form. Istället var hennes symbol en härd med en brinnande eld, eller kanske ibland en cirkel. Hestia är den mest förandligade av de antika gudsväsendena. Hon representerar de mest högstående moraliska kvaliteterna, som mänskligt liv kan ådagalägga. Hestia fick därför också representera den aldrig synliga centralelden i Filolaos' och pythagoréernas kosmos.

Hestia tillhörde de s.k. jungfrugudinnorna, och i den romerska mytologin motsvaras hon av Vesta.

Hestia var en av de tolv olympiska gudarna, men enligt vissa versioner så gav hon sin plats på Olympen till Hefaistos som krävde att få en plats bland de högsta gudarna efter att ha blivit utkastad. Han hade Hera, gudarnas drottning, fängslad vid hennes tron, så de hade inte mycket till val. För att inte bråk skulle utbryta, gav Hestia sin plats till eldens gud, eftersom hon själv hatade dispyter. hon var den gudinna som var den fromaste och vänligaste.

 

Dionysos - Dionysos var i grekisk mytologi en herde- och vingud. Det sades att hans blotta närvaro fick vindruvorna att växa oerhört. Från början var han en allmän vegetationsgud, men guden kom alltmer att koncentreras till vinet. Detta medförde också att han fick kontroll över de okontrollerade känslorna. Hans kännetecken var vinstock, murgröna, panter och ymnighetshorn.

 

Dionysos DionysosDionysos ska ha kommit till i en affär mellan människan Semele och guden Zeus. Semele visste inte vilken gud det var som uppsökt henne eftersom Zeus gjort sig osynlig. Då hon ville se vem guden var förvandlades hon direkt till en hög aska av Zeus starka ljus. Dionysos kunde räddas genom att Zeus sydde in honom i sitt lår tills han föddes. Han togs om hand av sin mors systrar Agave och Ino men Hera gjorde dem och deras familjer galna. Det finns dock även källor som säger att Dionysos skulle vara son till Zeus och Persefone.

 

Hera som var mycket svartsjuk på affären gav order till titanerna om att döda Dionysos, men Rhea återupplivade honom.

Dionysos gestalt uppgår i Bacchus. I Delfi stod Dionysos vildsinta kult i kontrast mot de stillsamma högtiderna till Apollons ära.

Dionysos introducerades i Rom ca 200 år fvt och blev en av de mest populära kultfigurerna. Dionysos var son till Zeus - fadern som satt högst upp på Olympen och det var dit han återvände efter sin uppståndelse och intog sin plats vid faderns högra sida. Dionysos är ett bra exempel på hur gudar genom historien förändras, assimileras och uppstår i nya former. Själv är han en mytisk legend som utvecklats under mycket lång tid. Man kan spåra vissa tydliga inslag så långt tillbaka som till de indiska Veda-religionerna och guden Soma och vidare till den Kretanska guden Zagreus, den Phrygianska Sabazius och fram till den Lydiske guden Bassaeus (Romerska Baccus).

 

Hades - Hades var i grekisk mytologi härskaren över underjorden (som även den kallas Hades) där det rinner fem floder, Styx, Acheron, Phlegeton, Cocytus och Lethe. Som underjordens härskare härskar han över de döda och över mineralrikedomarna. Hans kännetecken är ymnighetshorn och osynlighetshätta. I den romerska mytologin kallades Hades för Pluto.

Hans föräldrar var Kronos och Rhea, och Zeus och Poseidon var hans bröder. I den första världsordningen delade Kronos' tre söner världen mellan sig: Zeus tog himlen, Poseidon havet och Hades underjorden.

Hades var kall och utan nåd, men han ansågs inte vara ond. Hans mantel fick dess bärare att bli osynlig, och när Perseus skulle döda gorgonen Medusa använde han den. Underjorden var en mörk och dyster plats, och vaktades av den trehövdade hunden Kerberos, som gärna släppte in själarna med aldrig släppte ut någon. Hades var indelat i två delar: Erebos och Tartaros. Tartaros var den djupaste grottan och liknade det kristna helvetet.Tantalos, Sisyfos och Titys plågades alla där.

 

Hades HadesHades ansågs vara en plats där de levandes gärningar upprepade. Kungarna Minos, Rhadamanthus och Aiakos eller hjälten Tripolmus var de dödas domare. Achilles var fortfarande sina mäns ledare, Agamemnon gick omkring och surade, och Herakles skugga bodde där, medan hjälten själv för evigt festade med gudarna. För att ta sig till Hades måste man betala färjekarlen Karon så att han skulle ta en över floden Styx. Därför var de gamla grekerna mycket noga med sina begravningsriter, och de försäkrade sig alltid om att det fanns ett mynt under den dödes tunga att betala honom. Annars måste själen vandra planlöst på flodbanken.

 

Hades var gift med Persefone som han hade rövat bort från hennes mor Demeter. När Hades kidnappade Persefone till underjorden så blev hennes mor Demeter, som var fruktbarhetens gudinna så ledsen att det blev evig vinter på jorden. Därför tvingades Hades att låta Persefone vistas på ytan halva året. Så när det är kallt och ingenting växer, så beror det på att Persefone är hos sin man i underjorden. När det sen blir vår har Persefone fått lämna dödsriket och vistas på ytan igen.

 

 

Romersk version av Eros med pilbåge. Romersk version av Eros med pilbåge.Eros

 

Eros  - Eros var en kärleksgud i grekisk mytologi, son till Afrodite. Han motsvaras hos romarna av Amor.

 

Eros gav snarare upphov till erotiska eskapader än romantiska stämningar. Han brukar uppträda som ett bevingat och lekfullt gossebarn som med pilbåge och bindel för ögonen skickar iväg kärlekspilar på måfå.

Eros har gett upphov till ordet erotik.

 

 

 

 

 

Andra gudar
Till dessa gudar tillkommer en lång rad underordnade gudar som antingen är starkt associerade med någon av de centrala och ibland till och med betraktas som ett binamn till någon av dem, eller som framför allt var föremål för en lokal kult och därmed hade sina motsvarigheter bland de centrala gudagestalterna eller andra lokala gudar. Dessa "andra rangens gudar" beskrivs ofta efter de domäner de är associerade med.


Fortsättning del 3
 

Relaterade länkar

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-10-30