Mytologi, Kultur, Religion...

Cthulhu-mytologin

2007-10-16 11:17 #0 av: LottaU

Cthulhu-mytologin (Cthulhu Mythos) är ett samlingsnamn för alla varelser, personer, platser, böcker och teman från de litterära verk av H. P. Lovecraft och författare inspirerade av honom.

Lovecraft använde själv aldrig termen utan det var författaren och bokförläggaren August Derleth som myntade begreppet. Mytologin har använts och används fortfarande av författare till Lovecraft-berättelser. Enligt Lovecraft-kännaren S. T. Joshi har Cthulhu-mytologin vidareutvecklats från Lovecrafts grundtanke.

 

It was an All-in-One and One-in-All of limitless being and self — not merely a thing of one Space-Time continuum, but allied to the ultimate animating essence of existence's whole unbounded sweep...
It was an All-in-One and One-in-All of limitless being and self — not merely a thing of one Space-Time continuum, but allied to the ultimate animating essence of existence's whole unbounded sweep...

 


 

Mytologin

H. P. Lovecraft skrev en gång: "Alla mina berättelser baseras på den fundamentala förutsättningen att vanliga mänskliga lagar, intressen och känslor inte har något värde eller någon betydelse i det oändliga universumet." (Fritt översatt från Call of Cthulhu-rollspelet, 6:e utgåvan, 2005.)

I mytologin är de grundläggande sanningarna om universum utomjordiska och skrämmande, och att få kunskap om dem leder till galenskap och förmodligen slutligen till självmord. Människan är en obetydlig varelse i universum och är ofta underkuvade mäktiga varelser och andra kosmiska krafter. Dessa krafter är inte nödvändigtvis onda utan likgiltiga inför mänskligheten.

Mytologin kretsar kring de stora äldre, vilka är en skräckinjagande samling gudalika varelser som leds av den fruktade Cthulhu. Cthulhu ligger i dvala i den försvunna sjunkna staden R'lyeh. En dag när stjärnorna står rätt kommer han vakna och sprida förödelse på jorden.

Större delen av följande artikel beskriver Cthulhu-mytologin sådan den skildras i rollspelet Call of Cthulhu, där information har hämtats från en mängd olika författare. Den versionen skiljer sig med andra ord från den som presenteras i Lovecrafts fiktion.


Varelserna

Det finns flera olika typer av varelser och monster i Cthulhu-mytologin, dock är deras förhållande till varandra

We know that we have looked back through the ivory gates into that world of wonder which was ours before we were wise and unhappy.
We know that we have looked back through the ivory gates into that world of wonder which was ours before we were wise and unhappy.
oklart, men klart är att vissa av dem är mäktigare än andra. Gudar är de mäktigaste, följda av de stora äldre (Great Old Ones). Båda uppvaktas av större och mindre tjänarraser (greater and lesser servitor races).

 


Yttre gudar (Outer Gods), äldre gudar (Elder Gods) och andra gudar (Other Gods) [redigera]
Universum styrs av yttre gudar eller, beroende på vilken författare man läser, äldre gudar eller andra gudar. Dessa är oftast galna, blinda och idiotiska men besitter extremt kraftfulla förmågor och vissa kan till och med komma utifrån universum. Notera att det var i rollspelet Call of Cthulhu som termen "yttre gudar" (Outer Gods) introducerades.

Dessa gudar har mycket lite att göra med människor och i de enstaka fall används Nyarlathotep som budbärare. Alla raser och mindre gudar i mytologin erkänner och accepterar de yttre gudarna, och flera av dem dyrkar dem.

De yttre gudarna styrs av demonsultanen Azathoth som sitter på sin tron i universums mitt. Runt Azathoth dansar en grupp yttre gudar i takt med tonerna från en demonflöjt. Bland de yttre gudarna i Azathoths hov finns Tulzscha och förmodligen även Shub-Niggurath. Yog-Sothoth samregerar med Azathoth och befinner sig överallt vid alla tidpunkter i kosmos, men är ändå på något sätt utlåst från univerum.

Äldre gudar beskrivs i flera verk som en annan typ av gudar som är neutrala eller fientliga mot de yttre gudarna. De har även blivit ihopslagna med de yttre gudarna och då kallats "de andra gudarna". Många anser att de äldre gudarna inte passar in i Lovecrafts berättelser eftersom med deras fientlighet mot de yttre gudarna tillkommer ett "god mot ond"-tema som, enligt motståndarna, inte passar in i mytologin.

 

Äldre gudar (Elder Gods)

Bast - Kattens gudinna (Goddess of Cats)

Hypnos - Sömnens herre (Lord of Sleep)

Kthanid - (enligt vissa källor en yttre gud)

Nodens - Jägaren (The Hunter), Den stora avgrundens herre (Lord of the Great Abyss)

N'tse-Kaambl - (enligt vissa källor en yttre gud), Vars glans hava brutit sönder världar (Whose Splendor Hath Shattered Worlds)

Ulthar - en av de äldre gudarna

Yad-Thaddag - en äldre gud (Elder God) och sägs vara en välvillig motpart till Yog-Sothoth.


Yttre gudar (Outer Gods)

Abhoth - Smutsens källa (Source of Uncleanness)

Azathoth - Demonsultanen (The Daemon Sultan)

Daoloth - Det doldas avslöjare (The Render of the Veils)

Ghroth - Som passerar i mörkret (Whom Passeth in Darkness)

Hydran - (The Hydra), Månen med tusen ansikten (The Thousand-Faced Moon), Mormo


Mindre yttre gudar (Lesser Outer Gods)

Mlandoth - den existerade innan mänskligt liv uppstod och hade vi den tiden formen av Ngyr-Kharhoth.

Nyarlathotep - Det krälande kaos (The Crawling Chaos)

Shub-Niggurath - Geten med tusen avkommor (The Goat with a Thousand Young)

Tulzscha - Den gröna lågan (The Green Flame)

Ubbo-Sathla - Den ofödda källan (The Unbegotten Source)

Vordavoss  Obehaget i sanden (Troubler of the Sands), Som väntar i det yttre mörkret (Whom Waiteth in the Outer Dark)

Xiurhn  Den mörka juvelens väktare (Guardian of the Dark Jewel)

Yibb-Tstll - Den tålmodige (The Patient One)

Yog-Sothoth - Det allt-i-ett (The All-In-One)

 

De stora äldre (The Great Old Ones)

De stora äldre är inte lika övernaturliga som de yttre gudarna men är likväl gudalika och skräckinjagande för människan. Människor tenderar att hellre dyrka de stora äldre än de yttre gudarna, vilket kan bero på att de stora äldre oftare har kontakt med dem. Det finns hela sekter och kulter som tillber och dyrkar en speciell stor äldre.

 

Past, present, future, all are one in Yog-Sothoth. He knows where the Old Ones broke through of old, and where They shall break through again...
Past, present, future, all are one in Yog-Sothoth. He knows where the Old Ones broke through of old, and where They shall break through again...
De stora äldre verkar till synes vara mäktiga och kraftfulla utomjordiska varelser men är inte några riktiga gudar som de yttre gudarna. Många av de stora äldre är på något sätt fångade och bundna till en plats antingen på jorden eller på andra planeter och stjärnor i universum. Deras krafter och förmågor sträcker sig oftast bara över den planet som de befinner sig på. Det sägs att "när stjärnorna står rätt på himlen" kan de stora äldre förflytta sig från värld till värld, men när stjärnorna inte står rätt kan de inte leva. "Inte leva" behöver för dem nödvändigtvis inte betyda att de dör.

 

 

Stora äldre (Great Old Ones)

Aphoom-Zhah - Den kalla lågan (The Cold Flame)

Polcirkelns herre (Lord of the Pole)

Arwassa - Den tysta gormaren på berget (The Silent Shouter on the Hill)

Atlach-Nacha - Spindelguden (The Spider God)

Baoht Z'uqqa-Mogg - Pestens anförare (The Bringer of Pestilence)

Basatan - Krabbornas herre (Master of the Crabs)

Bokrug - Den mäktiga vattenödlan (The Great Water Lizard)

Sarnaths dom (The Doom of Sarnath)

Bugg-Shash - Dränkaren (The Drowner), Den svarte (The Black)

Byatis - Berkelypaddan (The Berkeley Toad), Den med ormar till skägg (The Serpent-Bearded)

Chaugnar Faugn - Fasan från bergen (Horror from the Hills), Utfodraren (The Feeder)

Cthugha - Den levande lågan (The Living Flame), Den brinnande (The Burning One)

Cthulhu - Den sovande guden (The Sleeping God), R'lyehs herre (Master of R'lyeh), Kthulhut

Cthylla - Cthulhus hemliga avkomma (Secret Seed of Cthulhu)

Cxaxukluth

Cyäegha - Det förgörande ögat (The Destroying Eye), Det väntande mörkret (The Waiting Dark)

Cynothoglys - Begravningsentrepenörernas gud (The Mortician God)

Avgrundens dväljare (Dweller in the Gulf), Eidolon av de blinda (Eidolon of the Blind)

Eihort - Det bleka odjuret (The Pale Beast), Labyrintens gud (God of the Labyrinth)

Fader Dagon och Moder Hydra - (Father Dagon and Mother Hydra), Fader och moder åt de dunkla (Father and Mother of the Deep Ones)

Ghadamon

Ghatanothoa - Bemäktaren (The Usurper), Vulkanens gud (God of the Volcano)

Ghizguth

Glaaki - Invånaren av sjön (The Inhabitant of the Lake), Herren över döda drömmar (Lord of Dead Dreams)

Gloon - Skämdaren av köttet (The Corrupter of Flesh), Templets herre (Master of the Temple)

Gog-Hoor (The Gog-Hoor)

Gol-Goroth - Svarta stenens gud (God of the Black Stone)

I am aware that my present position will create a natural doubt of the authenticity of my narrative....
I am aware that my present position will create a natural doubt of the authenticity of my narrative....
Hastur -

Hastur -

 

Hastur -

 

Hastur -

 

Hastur -

 

Hastur -

 

Hastur - Det onämnbara (The Unspeakable), Han som inte bör nämnas (He Who is Not to be Named)

 

Huitloxopetl

Hzioulquoigmnzhah

Idh-Yaa

Iod - Den skinande jägaren (The Shining Hunter)

Ithaqua - Vindvandraren (The Wind Walker), Wendigo (The Wendigo), Den kalla vita tystnadens gud (God of the Cold White Silence)

Juk-Shabb - Yekubs gud (God of Yekub)

Knygathin Zhaum

Lloigor och Zhar - De motbjudande tvillingarna (The Twin Obscenities)

M'Nagalah - Den store guden Cancer (The Great God Cancer), Det allätande (The All-Consuming)

Mnomquah

Mordiggian - Bårhusguden (The Charnel God), Den stora likätaren (The Great Ghoul), Zul-Bha-Sairs herre (Lord of Zul-Bha-Sair)

Nug och Yeb - De tvenne hädelserna (The Twin Blasphemies)

Nyoghtha - Tingesten som ej borde finnas (The Thing which Should Not Be), Jägaren i den röda avgrunden (Haunter of the Red Abyss)

Oorn

Othuum

Othuyeg - Domvandraren (The Doom-Walker)

Quachil Uttaus - Beträdaren i stoftet (Treader of the Dust)

Q'yth-Az

Rhan-Tegoth - Han av elfenbenstronen (He of the Ivory Throne)

Rlim-Shaikorth - Den vita masken (The White Worm)

Saa'itii - Hoggen (The Hogge)

Sfatlicllp

Shathak

Shudde M'ell - Den stora Chthoniern (The Great Chthonian)

Summanus

Tharapithia

Tsathoggua - Sovaren i N'kai (The Sleeper of N'kai), Paddguden (The Toad-God), Zhothaqqua, Sadagowah

Masken som plågar natten - (The Worm that Gnaws the Night), Shaggais dom (Doom of Shaggai)

Vulthoom - Gsarthotegga, Sovaren i Ravermos (The Sleeper of Ravermos)

X'chll'at-aa - De stora äldres herre (Lord of the Great Old Ones), Den ofödda guden (The Unborn God), Allt levandes fiende (Enemy of All That Live)

Y'golonac - Besudlaren (The Defiler)

Yhoundeh - Älggudinnan (The Elk Goddess)

Yig - Ormarnas fader (Father of Serpents)

Ythogtha - Tingesten i avgrunden (The Thing in the Pit)

Zathog

Zoth-Ommog

Zushakon - Gammelnatt (Old Night), Zul-Che-Quon

Zvilpoggua - Ossadagowah, Skydjävulen (The Sky-Devil)

Zystulzhemgni - Svärmarnas matriark (Matriarch of Swarms), Zsystulzhemgni

 

There now ensued a series of incidents which transported me to the opposite extremes of ecstasy and horror; incidents which I tremble to recall and dare not seek to interpret.
There now ensued a series of incidents which transported me to the opposite extremes of ecstasy and horror; incidents which I tremble to recall and dare not seek to interpret.
De stora (The Great Ones)

 

 

 

 

 

 

 

De stora kallas de gudar som vistas i Drömlandet (The Dreamlands). De är inte lika mäktiga som de stora äldre och inte lika intelligenta som människan. De skyddas dock av de yttre gudarna och speciellt av Nyarlathotep.

 

 

 

De stora (The Great Ones)

Hagarg Ryonis - Den som ligger i väntan (The Lier-in-Wait)

Karakal

Lobon

Nath-Horthath

Oukranos

Tamash

Zo-Kalar

 

Tjänarraser (Servitor Races)

De stora äldre och de yttre gudarna ackompanjeras ofta av speciella tjänarraser, som t ex Hasturs byakhee eller Nodens nattkrankar/nattspöken (nightgaunts). Dessa raser används som budbärare, lönnmördare, spioner eller hantlangare av guden eller varelsen.

 

 

Större tjänarraser (Greater Servitor Races)

Azathoths budbärare (Messenger of Azathoth)

Jagande fasor (Hunting Horrors)

Mörka unga (Dark Young)

Quumyagga - Shantak större tjänare

Stjärnyngel av Cthulhu (Star-Spawn of Cthulhu)

Storträd (Great Trees)

Tjänare åt de yttre gudarna (Servitors of the Outer Gods)

Yath-Lhi - vamyrisk större tjänarras

 


Mindre tjänarraser (Lesser Servitor Races)

Abhoths barn (Children of Abhoth)

Blupe

Byakhee

De dunkla (Deep Ones)

Dhole-myrlejon (Dhole Ant-Lion)

Eldvampyrer (Fire Vampires)

Formlösa yngel (Formless Spawn)

Fosforskenmonster (Phosphorescent Monsters)

Ghadamons avkommor (Minions of Ghadamon)

Gnorri

Haemoforer (Haemophores)

Halvlingar av D'haz (Halflings of D'haz)

Nattens hord (Hord of the Night)

Nattkrankar/Nattspöken (Nightgaunts)

Katter

Karakals avkommor (Minions of Karaktal)

Kyresh

Lengmän (Men of Leng)

Luzherrar (Lords of Luz)

Merfolk

Pitch-spindlar (Pitch Spiders)

Råttväsen (Rat-Things)

Sanddväljare (Sand-Dwellers)

Saturnuskatter (Cats from Saturnus)

Sfinxens barn (Children of the Sphinx)

Shantaker (Shantaks)

Shoggother (Shoggoths)

Spindelhundar (Spider Hounds)

Tcho-Tcho (Tcho-Tchos)

Ter-män (Ter-Men)

Parasitmän (Tick-Men)

Tjänare åt Glaaki (Servants of Glaaki)

Uranuskatter (Cats from Uranus)

Urhaggor (Urhags)

Urlmaskar (Url Worms)

Varelser från Ib (Beings from Ib)

Väktare av drömmars kristalliserare (Guardians of the Crystallizers of Dreams)

Wamper (Wamps)

Wenelier (Wenelians)

Yath-Lhis väktare (Yath-Lhi's Guardsmen), vampyrisk mindre tjänarras

'Ygirothier ('Ygirothians)

Zooger (Zoogs)

 

May the merciful gods, if indeed there be such, guard those hours when no power of the will, or drug that the cunning of man devises, can keep me from the chasm of sleep...
May the merciful gods, if indeed there be such, guard those hours when no power of the will, or drug that the cunning of man devises, can keep me from the chasm of sleep...

 

 

Oberoende raser (Independent Races)


Även andra utomjordiska raser är viktiga i mytologin. De kallas oberoende raser eftersom de inte tillhör någon yttre gud eller stor äldre. Raserna är olika kraftfulla och vissa kan till och med vara utdöda. I Lovecrafts noveller "Vansinnets berg" (1936) och "Skuggan ur tiden" (1936) beskrivs att raserna är på något sätt knutna till jorden. Novellerna berättar även om jordens "sanna" historia.

 

Större oberoende raser (Greater Independent Races)

Chthonier (Chthonians)

Dholer (Dholes)

Flygande polyper (Flying Polyps)

Färger bortom tid och rum (Colors Out of Space)

Gnoph-Keh

Larver av de andra gudarna (Larvae of the Other Gods)

Lloigor

Mäktiga rasen från Yith (Great Race of Yith)

Tindaloshundar (Hounds of Tindalos)

 


Mindre oberoende raser (Lesser Independent Races)

Dimensionshasare (Dimensional Shamblers)

Gastar (Ghasts)*

Guger (Gugs)*

Insekter från Shaggai (Insects from Shaggai)

Lengspindlar (Leng Spiders)*

Likätare (Ghouls)*

Mi-Go - Fungi från Yuggoth (The Fungi from Yuggoth)

Månbestar (Moon-Beasts)*

Nya mäktiga rasen (New Great Race)

Stjärnvampyrer (Star Vampires)

Varelser från Xiclotl (Beings from Xiclotl)

Äldre väsenden (Elder Things)

Ödlefolk (Serpent People)*

* = Mindre tjänarras i Drömländerna

 

Unika större oberoende raser (Unique Greater Independent Races)

Väsendet som svävar i avgrunden (Thing Hanging in the Void)

Drömväktaren (Keeper of Dreams)
Monstret i avgrunden (Beast in the Pit)
Nyarlathoteps halvbror (Nyarlathotep's Half-brother)
Väktarpelaren av eld (Guardian Pillar of Flame)
Väktarna i vildmarken (The Watchers in the Waste)

 

Unika mindre oberoende raser (Unique Lesser Independent Races)

Springande varelser (Running Things)

 

 

Böcker i mytologin


Uråldriga böcker som innehåller kunskap om Cthulhu-mytologiska företeelser nämns ofta i Lovecrafts berättelser. Dessa böcker berättar ofta om de stora äldres och de yttre gudarnas återkomst, men även hur man fördriver dem. Böckerna verkar påfallande ofta även vara skrivna av människor som blivit galna på grund av den kunskap om Cthulhu-mytologin de haft.

 

The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents...
The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents...
Lista över böcker med originaltitel först och svensk översättning av titeln inom parentes (notera att vissa av dessa är fiktiva böcker påhittade av författare inom Cthulhu-mytologin):

 

The Book of Iod (Iods bok)

Book of Dzyan (Dzyans bok)

Liber Ivonis - även nämnd som The Book of Eibon eller Livre d'Eibon (Eibons bok)

Celaeno Fragments (Celaeno-fragmenten)

Cthaat Aquadingen - även Things of the Water (Tingestar från vattnet)

Cultes des Goules - eller Cults of the Ghouls (Likätarsekter)

De Vermis Mysteriis - eller Mysteries of the Worm (Maskens mysterier)

Eltdown Shards (Eltdown-fragmenten)

The Ford Translation of the Voynich Manuscript (Fordöversättningen av Voynich-manuskriptet)

G'harne Fragments (G'harne-fragmenten)

The King in Yellow (Kungen i gult)

Massa Di Requiem per Shuggay

Necronomicon - "An Image of the Law of the Dead" (En bild av de dödas lag)

Kitab Al-Azif - Necronomicons arabiska originaltitel

Pnakotic Manuscripts (Pnakotiska skrifterna eller Pnakotiska fragmenten)

Ponape Scripture (Pohnpei-skriften)

Revelations of Glaaki (Glaakis uppenbarelser)

The R'lyeh Text (R'lyeh-texten)

Saracenic Rituals (Saraceniska ritualerna)

The Testament of Carnamagos (Testamentet av Carnamagos)

Unaussprechlichen Kulten - eller Unspeakable Cults (Onämnbara sekter)

Zanthu Tablets (Zanthu-tavlorna)

 

 

Sekter


Vissa av gudarna i mytologin tillbeds av olika sekter, mänskliga och icke-mänskliga. Nedan följer en lista över sekter som omtalas i noveller och böcker i Cthulhu-mytologin.

Svarta brödraskapet (Black Brotherhood)

Odjurets brödraskap (Brotherhood of the Beast)

Den mörka faraons brödraskap (Brotherhood of the Black Pharaoh)

Det gula tecknets bröder (Brothers of the Yellow Sign)

Chesuncook häxförbund (Chesuncook Witch Coven)

Chorazossekten (Chorazos Cult)

Tindrande vishetens kyrka (Church of Starry Wisdom)

Cthulhusekten (Cthulhu Cult)

Bubastis sekt (Cult of Bubastis)

Den blodiga tungans sekt (Cult of the Bloody Tongue)

Dagons esoteriska ordenssällskap (Esoteric Order of Dagon)

 

 

Platser


Arkham - en fiktiv stad i Massachusetts

Brichester - en stad England

Carcosa, vid Halisjöns stränder (Lake Hali), på en planet någonstans i Hyaderna

Celephaïs - en stad i Drömlandet

Commoriom - Hyperboreas huvudstad

Cykranosh - Saturnus

Drömlandet (The Dreamlands)

Berget Dunkelhugel - vid Freihausgarten, Tyskland

Dunwich - en fiktiv by i Massachusetts

Elysia - de äldre gudarnas hemland

G'harne - en urtidsstad i Afrika

Glyu-Uho - stjärnan Betelgeuse

S'glhuo-golfen (The Gulf of S'glhuo)

Hyperborea - ett försvunnet kungarike i Antarktis

Innsmouth - en kuststad i Massachusetts

Kadath - de storas hemvist

Kingsport - en kuststad i Massachusetts

Ktynga - en komet nära Arcturus

Kythamil - en dubbelplanet

Lemurien - en försvunnen kontinent

Lomar - en urgammal region

L'gy'hx - Uranus

Miskatonic University - i Arkham, Massachusetts

Mnar - i Drömlandet, vari Ib och Sarnath är belägna

Mu - en sjunken kontinent

Naat

Den namnlösa staden (The Nameless City)

N'kai - ligger under Yoth

Olathoë - en stad Lomar

Lengplatån (Plateau of Leng)

Pnakotus - en urtidsstad i Australien

Pnathdalen (Vale of Pnath), i undervärlden

R'lyeh - den sjunkna ön där Cthulhu är förseglad

Severnsänkan (The Severn Valley)

Shaggai - en planet som kretsar runt två smaragdsolar

Spoleto - Umbria

Thuggon - en planet

Thyoph - en planet

Tsangplatån (The Plateau of Tsang)

Ulthar - en kattinvaderad stad i Drömlandet

Uzuldaroum - en stad Hyperborea

Do-Hna-dalen (Valley of Do-Hna), i Xinaián

Valusia - ödlefolkets urgamla land

Mt. Voormithadreth - i Antarktis, vari Grottan av urtyper (Cavern of Archetypes) och Atlach-Nachas nät finns

Xiccarph

Xiclotl - en systerplanet Shaggai

Xinaián - eller K'n-yan, kungadömet Tsath

Xoth - en dubbelstjärna

Yaanek / Yarak

Yaddith - en planet

Mt. Yaddith-Gho

Yaksh - Neptunus

Yekub - en planet i en avlägsen galax

'Ygiroth - i Drömlandet

Y'ha-nthlei - en undervattenstad

Yhe-avgrunden (Abyss of Yhe), i Muviaprovinsen

Yian-Ho, eller Yian

Ylidiomph - Jupiter

Yoth - en grotta

Yuggoth - Pluto

Zin-valven (Vaults of Zin), i N'kai

Zothique - en kontinent i framtiden

 

It is not because of anything that can be seen or heard or handled, but because of something that is imagined. The place is not good for imagination, and does not bring restful dreams at night.
It is not because of anything that can be seen or heard or handled, but because of something that is imagined. The place is not good for imagination, and does not bring restful dreams at night.

 

Lånade inslag


Lovecraft och andra författare inom Cthulhu-mytologin knöt ofta ihop sina skräckberättelser med verkligheten. Därför figurerar ofta verkliga historiska, astronomiska och mytologiska inslag från vår verkliga värld i noveller och böcker inom Cthulhu-mytologin.

Aldebaran - en stjärna

Bast - kattguden från Egypten

Dzyans bok (Book of Dzyan)

Celaeno - en stjärna i Plejaderna

Dagon - mesopotamisk fiskgud

John Dee, historisk person

Fomalhaut - en stjärna

Hypnos - sömnguden i grekisk mytologi

Irem - Pelarstaden (City of Pillars), en legendarisk begravd stad i islamisk mytologi (kan vara den försvunna staden Ubar)

Nodens - Jägaren (The Hunter), en keltisk gud dyrkad i Storbritannien

Olaus Wormius - dansk fornforskare som beskrivs ha översatt Necronomicon

Pluto - kallad Yuggoth av Lovecraft

Pohnpei - en ö

Tunguska - Sibirien

Voynich-manuskriptet (The Voynich Manuscript)

Wendigo - lånad från indianernas mytologi

 

Himlakroppar i Cthulhu-mytologin

Himlakroppar har en framträdande roll i H. P. Lovecrafts och andra Cthulhu-mytologiförfattares litterära verk. Flera av dessa himlakroppar finns i vårt verkliga universum men får ofta ett annat namn och andra karaktäristiska egenskaper i Cthulhu-mytologin.

Lovecraft har skapt många astronomiska platser, men även författarna August Derleth, Ramsey Campbell, Lin Carter, Brian Lumley och Clark Ashton Smith har bidragit till mytologin.


Himlakropparna i mytologin

Cykranosh
Cykranosh är planeten Saturnus, som var den stora äldre (Great Old One) Tsathogguas hemvist innan varelsen kom till jorden. Flera av Tsathogguas släktingar, bl a Hziulquoigmnzhah, vistas fortfarande på planeten.


Glyu-Uho
Glyu-Uho, även kallad Glyu-Vho eller K'Lu-Vho, är mytologins namn för Betelgeuse i Naacal (enligt språket Mu). Stjärnan är platsen som de uråldriga gudarna (Elder Gods) kom från då de slogs mot de stora äldre. Det sägs även finnas en port på stjärnan. Porten ska leda till Elysia som är dimensionen där de uråldriga gudarna vistas.

Lovecraft använde själv aldrig namnet på stjärnan i sina berättelser men han föreslog namnet till August Derleth.


Ktynga
Ktynga är namnet på en blåaktig komet som för närvarande befinner sig nära stjärnan Arcturus. Kometen är varmare än brukligt och har underliga egenskaper som t ex att färdas snabbare än ljuset.

På kometens yta finns en stor byggnad där Fthaggua och dess tjänare eldvamyperna (Fire Vampires) vistas. Fthaggua kan styra kometen och kommer att besöka vårt solsystem om 400 år.


Kynarth
Kynarth är en mystisk himlakropp bortom Yuggoth vid solsystemets kant.


Kythamil
Kythamil, även Kthymil, består av två systerplaneter som kretsar runt stjärnan Arcturus. Planeterna är platsen varifrån Tsathogguas formlösa yngel (Formless Spawn) härstammar.


L'gy'hx
L'gy'hx är planeten Uranus.


Shaggai
Shaggai, även Chag-Hai, var en planet som kretsade runt två gröna solar och var hemplats för shanerna (The Shan), även kallade insekter från Shaggai (Insects from Shaggai). Planeten förstördes för 800 år sedan; förmodligen av den yttre guden (Outer God) Ghroth.


Thuggon
Thuggon är en planet där insekterna från Shaggai vistades ett tag. De trodde att planeten var obebodd men när deras slavar började försvinna upptäckte de den fasansfulla sanningen. Kort därefter lämnade de planeten.


Thyoph
Thyoph är en enorm planet som gick itu och bildade asteroidbältet. Enligt G'harne-fragmenten skedde detta av en avkomma av Azathoth (Seed of Azathoth).


Tond
Tond är en mystisk planet som tros tillhöra vårt solsystem, men den övervägande teorin placerar planeten i ett tvillingstjärnsystem nära Baalbo (en mörk stjärna) och Yifne (en grön sol). Glaaki tros ha besökt Tond på vägen till Jorden.


Xiclotl
Xiclotl är en systerplanet till Shaggai. Shanerna erövrade planeten och förslavade dess invånare (en köttätande monsterras). När Shaggai förstördes kom de överlevande shanerna till Xiclotl och vistades på planeten en tid.


Xoth
Xoth, även Zoth, är den gröna tvådelade stjärnan där den stora äldre Cthulhu och hans likar levde innan de kom till jorden. Det var här som Cthulhu parade sig med Idh-Yaa för att avla Ghatanothoa, Ythogtha, och Zoth-Ommog.

Xoth är även hemvist för Ycnagnnisssz och Zystulzhemgni, och temporärt hem för den senares "make", Ghisguth, och deras avkomma, Tsathoggua. Tsathoggua for senare iväg för att vistas på Yuggoth, vilken varelsen senare flydde från p g a Cxaxukluths kannibaliska matvanor.

Xoth kan vara stjärnan Sirius eftersom "Xoth" har likheter med "Sothis", som är de gamla egyptiernas namn för stjärnan. Detta är dock inte konsekvent med Clark Ashton Smiths noveller.


Yaddith
Yaddith är en avlägsen planet som kretsar kring fem solar. Planeten var bebodd av Nug-Soth, en korsning mellan däggdjur och reptiler, för evigheter sedan. Nug-Soths vetenskapsmän sökte ett sätt att hindra dholernas (Dholes) förstörelse av planetens yta, men till ingen nytta. Till slut krossades Nug-Sothernas civilisation av dholerna.


Yaksh
Yaksh är planeten Neptunus. Den bebos av underliga svamplika varelser. Hziulquoigmnzhah vistades här ett tag efter att ha flytt från Yuggoth p g a Cxaxukluth.


Yekub
Yekub är en planet i en avlägsen galax. Planetens invånare förgjorde allt intelligent liv i sin galax och ville utöka sin makt över hela universum.


Ylidiomph
Ylidiomph är planeten Jupiter.


Yuggoth
Yuggoth, även Iukkoth, är dvärgplaneten Pluto. Det kan även vara en enorm planet som kretsar bortom det känsa solsystemet.

På Yuggoth har den utomjordiska rasen Mi-Go grundat en koloni. Deras stad ligger på kanten av en avgrund där en uråldrig och skräckinjagande entitet, som Mi-Go räds, vistas.

Cxaxukluth, Tsathoggua med föräldrar, flyttade till Yuggoth från Xoth. Alla utom Cxaxukluth flyttade senare vidare, men Cxaxukluth vistas fortfarande på planeten.

 

 

Men of broader intellect know that there is no sharp distinction betwixt the real and the unreal...
Men of broader intellect know that there is no sharp distinction betwixt the real and the unreal...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna artikel har jag sammanfattat med uppgifter från wikipedia

Relaterade länkar

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-10-16
Anmäl
2007-10-16 23:47 #1 av: LottaU

Här kommer den första artikeln om Mytologinserien!

Den här artikeln blev lite annorlunda än vad jag tänker på vad Mytologi är... :-)

Men hoppas att ni finner detta läsvärt!

Nästa artikel om Mytologi komer om ett tag!

Läs även om H.P. Lovecraft som är i en annan artikel, så får ni kanske mer bakgrund till denna artikel!

Må så gott

//Lotta

 

Anmäl
2007-10-17 18:07 #2 av: Goranka

Cthulhu fhtagn, Cthulhu fhtagn! Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
Cthulhu fhtagn, Cthulhu fhtagn! Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
Cthulhu fhtagn, Cthulhu fhtagn!
Cthulhu fhtagn, Cthulhu fhtagn! Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!

IÄ! IÄ! IÄ!


Anmäl
2007-10-17 18:34 #3 av: zeretki

*asgarv*

Jag har spelat Call of Cthulhu, rollspel. Det var inte så lite läskigt heller. Fy vilka monster!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.