2007-10-19 22:49 #0 av: LottaU

Finsk mytologi har överlevt som en muntlig tradition en god bit in på 1700-talet.

 

Louhi är på denna bild den bevingade flygande varelsen
Louhi är på denna bild den bevingade flygande varelsen

 

Med utgångspunkt i animistiska trosföreställningar har finnarna hållit liv i en av de få primitiva, religiösa traditionerna i Västeuropa, om än i sekulariserad form. Riterna kring jakten (Peijainen), skörden och sådden kan uppfattas som blott sociala tilldragelser men de andliga aspekterna har aldrig helt försvunnit.

Den finske himmelsguden var ursprungligen en naturande bland

Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder vid sonens döda kropp
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder vid sonens döda kropp
flera andra, men inflytandet från andra kulturer gjorde att han fick allt större betydelse och den finska kom till slut att uppvisa henoteistiska drag. Bland de många heliga djuren i den finska mytologin hade björnen särskilt stor betydelse i kulten - hans andliga namn yppades dock aldrig av finnarna.

 

De finska gudarnas aktiva tillbedjare i modern tid är begränsat till mindre och sinsemellan motsägelsefulla nyhedniska grupper och vanligen isolerade upprätthållare av den långa och obrutna traditionen. Det finns emellertid många ögonblick i finnarnas liv då de, mer eller mindre medvetet, frambesvärjer de traditionella andeväsendena eller följer de gamla sederna för att inte stöta sig med dem.

Det finska trossystemet omnämns första gången av biskop Michael Agricola i hans introduktion till den finska översättningen av Nya Testamentet 1551. Hans beskrivningar av tavasternas och karelernas gudar och andeväsen var i princip de enda som gjordes innan Elias Lönnrot skrev Kalevala i mitten av 1800-talet.

 

Lista över gestalter och platser i finsk mytologi

 

Finska hjältar, gudar och andeväsen
NamnAlternativt
namn
Beskrivning
Aallotar böljornas mö, en av vattnets gudomligheter
AarniHaarniväsen som vaktar nedgrävda skatter
AhtiAhtohavens gud, givare av fiskar
AjattaraAjataren ond skogsande
Akka kvinnliga andeväsen
Antero Vipunen en underjordisk kunskapsande
Hiisi demon
Iku-TursoTuris, Turisas m.fl.Sjöodjur
IlmarinenSeppo Ilmarinenden store uppfinnaren, smed. Ilmarinen är Kalevalas mästersmed som föddes en natt av jungfrun Iro och redan tidigt samma morgon var han en fullärd smed. Enligt sagan smidde han himlavalvet,så skickligt att man inte ser spår vare sig av tång eller hammare. I Kalevala smider han mångahanda saker bland annat sampo och den gyllne kvinnan.Han försöker även smida en ny sol och en ny måne.
Ilmatar kvinnlig luftande, jungfrulig moder till flera viktiga gudar och universums skapare
Jumala ursprunglien en antropomorf talisman (senare namnet å den kristne guden)
Kalmah dödens och förruttnelsens gudinna
Kullervo tragisk hjälte
LemminkäinenAhti Saarelainen,
Kaukomieli
en fräck hjälte. Lemminkäinen beskrivs som en munter och ungdomlig hjälte som var glad i kvinnor.

Lemminkäinens mor, som var magikunnig, tvådde honom rituellt vilket gav honom stor visdom och förmågan att sjunga. Med sin magi fick hon honom senare även att återuppstå från de döda.

Lempo en elak ande
Lalli en finländare som dräpte Biskop Henrik (enligt legenden)
Louhi matriark i Pohjola. gudinnan över de döda, och bor i dödsriket Pohjola.
Luonnotar naturande, skapare. Luonnotar var i finsk mytologi moder till hjälten Väinämöinen.

Luonnotar tillskrivs i en berättelse en preexistent roll. Hon färdas över det kosmiska vattnet och möter en and som lägger sitt ägg i hennes knä. Ägget visar sig innehålla alla himlakroppar

Maaemo moder jord
Menninkäinen en älvliknande dvärg (?)
Mielikki Tapios hustru, skogsgudinna
Nyyrikki jaktgud, Tapios son
Näkki fruktat andeväsen associerad med dammar, brunnar och broar (Näcken). en vattenande i finsk mytologi som tros leva i ett slott under vattnet. Det sägs att han tar sig till sitt slott genom att dyka i Finlands många bottenlösa sjöar, och att han ibland besöker torra land i skymningen.
Otso björnande (en av hans många epitet)
Peikko troll
Perkele en ond ande (senare ett namn på Satan)
PellervoSampsa Pellervoinenskördegud
Piru demon
Päivätär dagens gudinna
Syöjätär skräckinjagande skogsväsen som förekommer i sagor av bl a Anni Swan. Har likheter med Louhi
Tapio skogsgud
TellervoTuulikkidjur- och skogsgudinna, Tapios dotter
Tonttu tomte
TuonetarTuonen tytti,
tuonen piika
sköter färjan över till Tuonela
Ukko himmels- och åskgud, gudarnas herre. en fadersgestalt i finsk mytologi som skapade och återupphöll ordning i världen. Det var bland annat han som sågs som ansvarig för vädret.
Vellamo Ahtis hustru, havsgudinna
Väinämöinen den vise mannen och en magisk musiker. Kalevala utgår från finsk folktro, och Väinämöinen sägs ibland vara upphov till världens skapelse och ibland hans mor. Mest populär är han dock i de berättelser där han möter stora äventyr och trolldom. Bland annat besökte han underjorden och tog sig levande tillbaka.
Finska mytologiska platser
KyöpelinvuoriRaatikkoplats dit kvinnor som dör som oskulder går (senare motsv. till Blåkulla)
TuonelaManalade dödas boning
Tuonelan virtaTuonen jokiälv som omgärdar Tuonela
Pohjola det nordliga maktcentrum som styrdes av Louhi. Pohjola är landet som ligger norr om Väinölä där Kalevalas hjältar bor. Även det ondas och kylans hemvist.
Kaleva  
 
Finska mytologiska artefakter
Sampoen magisk artefakt som gav tur till sin ägare. en slags magisk artefakt, smidd av Ilmarinen, men exakt vad det var vet man inte. Enligt Lönnrot var det en kvarn som producerade mjöl,salt och guld utan råvaror. Hjältar stal Sampo-kvarnen men tappade den på vägen hem, den sjönk ner i djupt vatten. och fiskarna tog nytta av den. Den är inlåst i berget av Louhi.
Väinämöinens
magiska kantele
tillverkad av en stor gäddas underkäke

 

Uppdiktad tradition

Notera att ingen legend om "St. Urho" existerar i finsk mytologi. Han förmodas vara den helige man som fördrev gräshopporna från Finland genom att säga "Heinäsirkka, heinäsirkka, mene täältä hiiteen!" ("Gräshoppor, gräshoppor, försvinn härifrån till helvetet!"), men ingen sådan legend existerar. St. Urho var troligtvis ursprungligen ett skämt av några finnar i Minnesota USA, vilka avundades irländarna deras St. Patrick's Day-tradition.

 

Denna artikel har jag sammanfattat med uppgifter från wikipedia

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-10-19