2007-07-13 15:56 #0 av: LottaU

Är det en otursdag, en turdag eller bara en helt vanlig dag???

Fredagen den 13, är enligt skrock en otursdag.

 

 

Det finns flera olika teorier varför vi har fredagen den trettonde som en otursdag. Talet 13 betraktas som ett magiskt tal inom folktro och magi.

Rädslan för talet 13 går tillbaka till tiden före kristendomen, antika trolldomsböcker visar att talet användes i förbindelse med formler och förbannelser som riktade sig mot underjordiska makter.

Fredagen betraktades i det gamla bondesamhället som ett slags helg- och vilodag, en dag som var olämplig att börja med ett arbete på och det man gjorde fick inte vara bullersamt. Däremot ansågs det vara en bra dag för hår- och nagelklippning. Även fotsvampsbehandling var lämpligt daggöra.

En teori grundar sig på att Jesus hade 12 lärjungar, och när Jesus blev förrådd var Judas den trettonde vid matbordet. Det kan även ha varit så att det baseras på att det fanns 13 personer totalt och att Jesus korsfästes på långfredagen. Det var också så att Jesus dog på en fredag. Den här kopplingen är av ganska sent datum och av okänt ursprung

En annan teori grundar sig på att ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V. Många av dessa torterades och avrättades dessutom.

Och så finns det den i den nordiska mytologin där det berättas hur svekets och ondskans gud Loke kom som den 13:e gästen till ett gästabud i Valhall - och sedan konspirerade så att Balder.[1] dog.

Att talet 13 är speciellt har människor ansett långt innan kristendomen och Tempelherreorden fanns, det troliga är att talet, som så mycket annat av äldre datum, har införlivats med kristendomen - precis som gjorts när t ex den kristna julhögtiden förlades till tiden för midvinterbloten.

 

Wikipedia.se

 

 

Stora otursdagen

I dag är det fredagen den 13 - årets mest otursamma dag.
I dag kommer Räddningstjänsten ha fullt upp och de skrockfulla lämnar inte huset för att fly olyckan.
Det gör de rätt i. 

fredagen 13
Det finns flera orsaker till att fredag den13 anses vara en otursdag.
I den nordiska mytologin berättas hur svekets och ondskans gud Loke kom som den 13:e gästen till ett gästabud i Valhall - och sedan dödade Balder.
Det satt 13 personer kring bordet under Jesus sista måltid och Jesus korsfästes på en fredag.
I USA hoppar man ofta över den trettonde våningen när man bygger hus.

 

Vidskepelse eller inte, men antalet utryckningar för brandkår och räddningstjänst ökar just fredagen den 13. - En vanlig fredag inträffar det i snitt 240 olyckor och fredagen den 13 i snitt 257, berättar Jörgen Granefelt, statistiker på Räddningsverket.

16 fredagar

Jörgen Granefelt påpekar att statistiken bygger på de senaste 16 fredagen den 13 och egentligen är för få observationer för att säga något säkert. - Men vad som är säkert är att utryckningar som visar sig vara falsklarm ökar.

Från expressen.se

 

 

 

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-07-13