Psykologi

Psykologiskt försvar

2007-05-14 13:57 #0 av: Faxlin

Sammanfattande benämning på åtgärder som vidtas för att stärka befolkningens försvarsvilja under krig.

 

Och att begränsa verkningarna av en angripares försök att försvaga den. I Sverige inrättades 1953 Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar (BN). Den ersattes 1985 av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF).

En av huvuduppgifterna var att förbereda en omfattande beredskapsorganisation för att i krig möjliggöra regeringens och de centrala myndigheternas kontakter med tidningar och etermedia och motverka motståndarens psykologiska krigföring.

Fri nyhetsförmedling skulle garantera att medborgarna fick snabba, sanna och fullständiga nyheter så att de själva kunde bilda sig en uppfattning om händelseutvecklingen. Grundlagen förbjuder censur även i krig.

En annan huvuduppgift var att bedriva forskning kring olika aspekter på psykologisk krigföring och propaganda. De omfattande reformer som inleddes inom totalförsvaret vid sekelskiftet 2000 har lett till att SPF:s roll har begränsats.

Vissa uppgifter har överförts till den 2002 inrättade Krisberedskapsmyndigheten (KBM). SPF har 2004 övergripande ansvar för information om det svenska totalförsvaret och den svenska säkerhetspolitiken samt massmediernas beredskap.

Till SPF är också knuten Överklagandenämnden för totalförsvaret. Dess uppgift är att förbättra rättssäkerheten för de värnpliktiga och kan sägas vara en modern MO (militieombudsman).

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-05-14

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2007-05-15 00:02 #1 av: mandymoo

Intressant... igen.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.