Övrigt

Drömmar

2007-03-21 23:51 #0 av: LottaU

Drömmar - Vad är en dröm? Vad betyder drömmen?

 


En dröm är en berättelse, ofta starkt komprimerad, som spänner över en imponerande mängd

 material med hjälp av sin egen speciella symboliska stenografi.
Visserligen hör många drömsymboler samman med universella arketyper, men deras verkliga betydelse kan ändras beroende på den drömmandes psykologi och det sammanhang symbolerna uppträder i inom drömmen. Därför är så kallade drömlexikon som säger sig erbjuda objektiva tolkningar av alla drömscenarier inte särskilt givande.

 

För att kunna förstå drömmens språk måste vi först studera den betydelsen som olika kulturer till de vanligaste förekommande symbolerna. Sedan måste vi lägga på minnet vilka symboler som visar sig i våra drömmar och göra klart för oss vilka inslag i drömmen - människor, föremål, färger eller djur - som gör djupast intryck på oss. Vi måste också notera vilka känslor de olika inslagen väcker hos oss och i vilka händelseförlopp de uppträder. Många symboler är mångtydiga och kan visa sig i både positiva och negativa roller i våra drömmar. Hur vi reagerar emotionellt på dem är ett tydligt tecken på vilken av rollerna de spelar. Genom att föra dagbok över drömmarna, kan vi se vilka symboler som återkommer och leta efter mönster i drömmarna, något som ger mer än att försöka tyda en enstaka dröm. Drömdagboken gör det möjligt för oss att medvetet analysera de insikter vi har förvärvat i drömmarna och sätta dom i samband med vårt sociala och psykiska liv, och närma oss en helhetssyn på innebörden i drömsymbolerna.

 

Drömmar är ofrivilliga symboler av psyket. De ställer oss inför en förvirrande mängd bilder och känslor, välbekanta och obekanta, som alla har någonting att lära oss.

En del drömmar verkar på en icke-symbolisk nivå (nivå 1) och behöver ingen tolkning eftersom de framställer det som vi upplevt eller tänkt på dagen, eller dagarna innan i lätt igenkännlig form - material som huvudsakligen kommer från det förmedvetna. Drömmar som fungerar på den världsliga symboliska nivån (nivå 2) går mycket djupare och använder symboler för att uttrycka material som främst härstammar från det individuella omedvetna.
Sådana drömmar har anknytning till grundläggande fysiska behov, som föda, fysiskt välbefinnande och hälsa, känslor och självmedlidande, såväl som sexuella behov som sensualism, orgasm och sexuell dominans eller underkastelse. Även om dessa ämnen kan utforskas språkligt i en dröm är de ofta så upphetsande eller skrämmande att om man konfronterade dem direkt med tanken skulle resultatet bli att man omedelbart vaknade.
Genom att drömmen döljer det material den förevisar i symboler och bilder kan den bli "sömnens väktare" som Freud uttrycker det, och göra det möjligt för oss att få del av de fysiska och psykologiska välsignelser som sömnen ger. Drömmar på nivå 2 är ofta förvirrade både till innehåll och utformning, något som speglar det virrvarr som utgör en stor del av vårt psykiska liv.

 

Drömmar som verkar på den högre symboliska nivån (nivå 3) snuddar vid vår längtan efter att hitta en mening i livet utöver det fysiska, känslomässiga och sexuella, och stammar huvudsakligen ur det kollektiva omedvetna Det anses att drömmar på nivå 3 arbetar med symboler därför att de hör samman med en del av det omedvetna som utvecklades innan människor kunde tala och som därför fungerar på ett förspråkligt sätt. De innehåller psykologiskt material som inte kan uttryckas i ord, och även om det händer att de arketypiska bilderna talar i drömmen hänger deras tal närmare samman med de områden av medvetandet som förblir aktiva under sömnen än med något som direkt uttrycks av symbolerna själva. Det är som om medvetandet inser symbolernas innebörd och till en viss grad översätter den till ord till och med sömnen.

Drömmar hanterar sitt material på ett nyckfullt sätt. I drömmarna kan symboler undergå plötsliga och förbryllande förvandlingar. Vi hoppar upp på ryggen av en häst bara för att finna att den har förvandlats till en hängmatta som gungar under ett träd. Vi går in i en grotta och upptäcker att vi står i mittskeppet i en stor katedral. Vi slår upp en bok som visar sig vara ett schackbräde med pjäser och allt. Och så vidare. Ändå accepterar den som drömmer utan vidare sådana skenbara bisarra förvandlingar. Antingen lämnar vi ifrån oss vår förmåga att ifrågasätta vid drömmarnas port, eller också inser vi just då att förvandlingarna är rimliga på sitt sätt.

 

Vilken sorts rimlighet kan det i så fall röra sig om? Svaret är att symbolerna fick händelserna i drömmen höra samman genom sin innebörd snarare än genom sitt yttre. Hästen som förvandlas till en hängmatta under ett träd kan alltså betyda att vi genom att träna en sida av vår kraftfulla, instinktiva natur inte bara kan göra livet lättare för oss (hängmattan) utan också göra det mer kreativt (trädet). Hängmattans position, halvägs mellan rötterna och grenarna på trädet kan också tyda på att det är önskvärt att vi når en balans mellan vår animala sida (jorden) och vår andlliga sida (trädkronan). PÅ liknande sätt kan grottan som förvandlas till katedral stå för att vi behöver gå djupare in i vårt omedvetna (grottan) för att hitta inte bara den rymd vi längtar efter i livet (mittskeppets väldighet) utan också andlig ledning (katedralen själv). Och boken som blir till ett schackbräde kan visa att vi behöver omsätta vår teoretiska klokskap (boken) i handling (schackbrädet).

Vi kan drömma att ett tåg som väntar vid en korsning plötsligt blir en elefant som rusar mot oss för att anfalla, och att en pistol som vi drar för att försvara oss plötsligt bara är en tomflaska. Den drömmen verkar erbjuda oss en ny möjlighet i livet (tåget som väntar) förutsatt att vi är beredda att ändra inriktning (korsningen där väg möter järnväg). Här kommer ängslan in i bilden. Den anfallande elefanten (en symbol för överheten) hotar krossa oss om vi inte försvarar oss. Men vårt vapen (pistolen) visar sig vara oanvändbart (tomflaskan). Exemplen visar hur klart drömberättelsen kan framträda om vi är beredda att lägga ner tid på att medvetet analysera våra drömsymboler. Och på samma sätt som vi blir bättre på ett främmande språk genom övning kan vi bli mer och mer förtrogna med drömspråket och med vårt omedvetna psykiska liv som med hjälp av det språket låter sina förhoppningar, varningar och farhågor komma fram till vårt medvetande.


Det här innehållet har jag lånat delar av ifrån boken "Symbolernas hemliga språk", skriven av David Fontana!
En verkligen intressant bok som jag har fastnat mycket för.

//Lotta

 

Av: Frejas

Datum för publicering

  • 2007-03-21
Anmäl
2007-03-22 00:31 #1 av: mandymoo

Det får mig att vilja läsa mer i den boken 'ler'

Anmäl
2007-03-22 00:35 #2 av: LottaU

Boken är bra och det står lite av varje i den om symboler. Tyvärr så säljs den inte längre. Men det går säkert att få tag i den på något Antikvariat!

Nu är det sängen som väntar!

Nattiskramis :-)

Anmäl
2007-03-22 10:29 #3 av: CBA

Vilka underbara bilder !

Anmäl
2007-03-22 21:02 #4 av: ElStar

Fin artikel och bilder

Anmäl
2007-03-27 16:49 #5 av: Rocktjejen

Hej!

Själv har jag ett dröm lexikon utav tony crisp.och den boken är sönderläst vill jag lova..=)

Men skulle även vilja ha någon annan bok med drömtydning..

Jätte vackra bilder du har Freja/Lotta..flåt blir lite kluven sen listan du hade..*s*

Vår kramar till dig

Eva

Anmäl
2007-09-25 02:41 #13 av: LottaU

Det finns några andra böcker om drömmar!

Drömmar - att tolka och välja sina drömmar
Av Cassandra Eason

Drömmar A - Ö
Av Maria Ulaner

Använd dina drömmar
Av Montague Ullman

Dina drömmars sex -erotiska drömmar och deras dolda betydelse
Av Carol L Cummings

 

Anmäl