Annons:
Etikettmytologi-kultur-religion
Läst 20455 ggr
LottaU
2007-10-19 22:49

Finsk mytologi

Bild 1. Klicka för att öppna i full storlek.

Finsk mytologi har överlevt som en muntlig tradition en god bit in på 1700-talet.

Louhi är på denna bild den bevingade flygande varelsen

Louhi är på denna bild den bevingade flygande varelsen

Med utgångspunkt i animistiska trosföreställningar har finnarna hållit liv i en av de få primitiva, religiösa traditionerna i Västeuropa, om än i sekulariserad form. Riterna kring jakten (Peijainen), skörden och sådden kan uppfattas som blott sociala tilldragelser men de andliga aspekterna har aldrig helt försvunnit.

Den finske himmelsguden var ursprungligen en naturande bland

Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder vid sonens döda kropp

Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder vid sonens döda kropp

flera andra, men inflytandet från andra kulturer gjorde att han fick allt större betydelse och den finska kom till slut att uppvisa henoteistiska drag. Bland de många heliga djuren i den finska mytologin hade björnen särskilt stor betydelse i kulten - hans andliga namn yppades dock aldrig av finnarna.

De finska gudarnas aktiva tillbedjare i modern tid är begränsat till mindre och sinsemellan motsägelsefulla nyhedniska grupper och vanligen isolerade upprätthållare av den långa och obrutna traditionen. Det finns emellertid många ögonblick i finnarnas liv då de, mer eller mindre medvetet, frambesvärjer de traditionella andeväsendena eller följer de gamla sederna för att inte stöta sig med dem.

Det finska trossystemet omnämns första gången av biskop Michael Agricola i hans introduktion till den finska översättningen av Nya Testamentet 1551. Hans beskrivningar av tavasternas och karelernas gudar och andeväsen var i princip de enda som gjordes innan Elias Lönnrot skrev Kalevala i mitten av 1800-talet.

Lista över gestalter och platser i finsk mytologi

Finska hjältar, gudar och andeväsen

Namn

Alternativt
namn

Beskrivning

Aallotar

 

böljornas mö, en av vattnets gudomligheter

Aarni

Haarni

väsen som vaktar nedgrävda skatter

Ahti

Ahto

havens gud, givare av fiskar

Ajattara

Ajatar

en ond skogsande

Akka

 

kvinnliga andeväsen

Antero Vipunen

 

en underjordisk kunskapsande

Hiisi

 

demon

Iku-Turso

Turis, Turisas m.fl.

Sjöodjur

Ilmarinen

Seppo Ilmarinen

den store uppfinnaren, smed. Ilmarinen är Kalevalas mästersmed som föddes en natt av jungfrun Iro och redan tidigt samma morgon var han en fullärd smed. Enligt sagan smidde han himlavalvet,så skickligt att man inte ser spår vare sig av tång eller hammare. I Kalevala smider han mångahanda saker bland annat sampo och den gyllne kvinnan.Han försöker även smida en ny sol och en ny måne.

Ilmatar

 

kvinnlig luftande, jungfrulig moder till flera viktiga gudar och universums skapare

Jumala

 

ursprunglien en antropomorf talisman (senare namnet å den kristne guden)

Kalmah

 

dödens och förruttnelsens gudinna

Kullervo

 

tragisk hjälte

Lemminkäinen

Ahti Saarelainen,
Kaukomieli

en fräck hjälte. Lemminkäinen beskrivs som en munter och ungdomlig hjälte som var glad i kvinnor.

Lemminkäinens mor, som var magikunnig, tvådde honom rituellt vilket gav honom stor visdom och förmågan att sjunga. Med sin magi fick hon honom senare även att återuppstå från de döda.

Lempo

 

en elak ande

Lalli

 

en finländare som dräpte Biskop Henrik (enligt legenden)

Louhi

 

matriark i Pohjola. gudinnan över de döda, och bor i dödsriket Pohjola.

Luonnotar

 

naturande, skapare. Luonnotar var i finsk mytologi moder till hjälten Väinämöinen.

Luonnotar tillskrivs i en berättelse en preexistent roll. Hon färdas över det kosmiska vattnet och möter en and som lägger sitt ägg i hennes knä. Ägget visar sig innehålla alla himlakroppar

Maaemo

 

moder jord

Menninkäinen

 

en älvliknande dvärg (?)

Mielikki

 

Tapios hustru, skogsgudinna

Nyyrikki

 

jaktgud, Tapios son

Näkki

 

fruktat andeväsen associerad med dammar, brunnar och broar (Näcken). en vattenande i finsk mytologi som tros leva i ett slott under vattnet. Det sägs att han tar sig till sitt slott genom att dyka i Finlands många bottenlösa sjöar, och att han ibland besöker torra land i skymningen.

Otso

 

björnande (en av hans många epitet)

Peikko

 

troll

Perkele

 

en ond ande (senare ett namn på Satan)

Pellervo

Sampsa Pellervoinen

skördegud

Piru

 

demon

Päivätär

 

dagens gudinna

Syöjätär

 

skräckinjagande skogsväsen som förekommer i sagor av bl a Anni Swan. Har likheter med Louhi

Tapio

 

skogsgud

Tellervo

Tuulikki

djur- och skogsgudinna, Tapios dotter

Tonttu

 

tomte

Tuonetar

Tuonen tytti,
tuonen piika

sköter färjan över till Tuonela

Ukko

 

himmels- och åskgud, gudarnas herre. en fadersgestalt i finsk mytologi som skapade och återupphöll ordning i världen. Det var bland annat han som sågs som ansvarig för vädret.

Vellamo

 

Ahtis hustru, havsgudinna

Väinämöinen

 

den vise mannen och en magisk musiker. Kalevala utgår från finsk folktro, och Väinämöinen sägs ibland vara upphov till världens skapelse och ibland hans mor. Mest populär är han dock i de berättelser där han möter stora äventyr och trolldom. Bland annat besökte han underjorden och tog sig levande tillbaka.

Finska mytologiska platser

Kyöpelinvuori

Raatikko

plats dit kvinnor som dör som oskulder går (senare motsv. till Blåkulla)

Tuonela

Manala

de dödas boning

Tuonelan virta

Tuonen joki

älv som omgärdar Tuonela

Pohjola

 

det nordliga maktcentrum som styrdes av Louhi. Pohjola är landet som ligger norr om Väinölä där Kalevalas hjältar bor. Även det ondas och kylans hemvist.

Kaleva

 

 

Finska mytologiska artefakter

Sampo

en magisk artefakt som gav tur till sin ägare. en slags magisk artefakt, smidd av Ilmarinen, men exakt vad det var vet man inte. Enligt Lönnrot var det en kvarn som producerade mjöl,salt och guld utan råvaror. Hjältar stal Sampo-kvarnen men tappade den på vägen hem, den sjönk ner i djupt vatten. och fiskarna tog nytta av den. Den är inlåst i berget av Louhi.

Väinämöinens
magiska kantele

tillverkad av en stor gäddas underkäke

Uppdiktad tradition

Notera att ingen legend om "St. Urho" existerar i finsk mytologi. Han förmodas vara den helige man som fördrev gräshopporna från Finland genom att säga "Heinäsirkka, heinäsirkka, mene täältä hiiteen!" ("Gräshoppor, gräshoppor, försvinn härifrån till helvetet!"), men ingen sådan legend existerar. St. Urho var troligtvis ursprungligen ett skämt av några finnar i Minnesota USA, vilka avundades irländarna deras St. Patrick's Day-tradition.

Denna artikel har jag sammanfattat med uppgifter från wikipedia

Av: LottaU

Datum för publicering

  • 2007-10-19

Må så gott

Lotta "Värd på Insidan"

Annons:
Upp till toppen
Annons: